Algemeen

Scouting Vasanta is een gemengde groep jongens en meisjes in de leeftijden van 5 tot en met over de 88 jaar. De groep heeft acht verschillende leeftijdsgroepen zowel gemengd als gescheiden.

De naam Vasanta heeft meerdere betekenissen; lente in het Hindoestaans bijvoorbeeld. Voor ons betekend het echter: Opbloei der jeugd.

In zijn totaliteit heeft de Scouting Vasanta 146 leden verspreid over alle speltakken. Scouting Vasanta streeft er naar in de groep een open karakter te vormen. De groep vind het belangrijker dat de leden zich op een persoonlijk vlak ontwikkelen dan op een hiërarchisch vlak. Normen en waarden staan hoog in het vaandel en iedereen is welkom ongeacht zijn of haar uiterlijk, afkomst, religie of geaardheid. Op 30 september 1933 werd de scouting Vasanta opgericht en viert in 2018 ook haar 85 jarige jubileum met een grote reünie voor alle leden en oud-leden.

Lid worden en contributie

Bij Scouting Vasanta heb je altijd de mogelijkheid om eerst drie keer te komen kijken of Scouting wat voor jou is. nadat je drie keer bent geweest en je wilt graag lid worden komt de inschrijving aan de orde, deze gaat als volgt: Online is een inschrijfformulier beschikbaar, deze kan je gemakkelijk downloaden als word bestand en alle benodigde informatie invullen. Na het invullen mag het bestand opgeslagen worden als pdf. en gemaild worden naar [email protected].

Het inschrijfformulier is beschikbaar door te klikken op onderstaande link: INSCHRIJFFORMULIER SCOUTING VASANTA

Nadat de ledenadministratie de inschrijving heeft behandeld wordt deze tijdens de opkomst aan u of uw kind de machtiging voor contributie overhandigd. Deze dient u de volgende opkomst in te leveren bij de desbetreffende leiding. Zij zullen dan zorgen voor de verdere afhandeling.

De contributie voor de jeugdleden van scouting Vasanta bedraagt €125 euro per jaar. Dit bedrag wordt in twee termijnen gefactureerd van €62,50 euro. Als u ons heeft gemachtigd om dit automatisch te incasseren zal dit op de volgende data's geïncasseerd worden:

Ergens in april voor het eerste halfjaar

Ergens in oktober het tweede halfjaar

Heeft u geen automatisch incasso dan zult u rond deze data een factuur van ons ontvangen. Wordt de contributie nog niet automatisch geïncasseerd maar wilt u dit wel, neem dan contact op met [email protected]. Aanschaf uniform

Ons uniform bestaat uit een t-shirt of trui met een effen groene das. De kleur van de kleding hangt af de speltak. De bevers dragen rood, de welpen en kabouters groen, de verkenners en gidsen blauw en de explorers een rood uniform. De kosten van dit uniform zijn 10 euro voor een t-shirt, 20 euro voor een trui en 5 euro voor een das. Koop je het gehele setje in één keer dan krijg je het dasje gratis erbij. Laat even aan de leiding weten dat je een uniform wilt aanschaffen dan wordt dit voor je klaar gelegd.

Privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Verzameling, verwerking en opslag van persoonsgegevens is noodzakelijk voor Scouting Vasanta. Uiteraard dient dit met de grootste zorgvuldigheid te gebeuren. Scouting Vasanta is verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hecht veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt en aan de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt. In het privacyreglement wordt onder meer geregeld welke persoonsgegevens er bij de Vasanta worden verwerkt, aan wie deze persoonsgegevens eventueel mogen worden verstrekt en wat de rechten zijn van degene wiens persoonsgegeven(s) worden verwerkt.

Vasanta Privacyreglement en privacy statement

Het privacyreglement voor de leden van scouting Vasanta is op 13 maart 2018 in werking getreden. Dit document kunt u HIER raadplegen. Ook vindt u daar het privacy statement met bijlage waarin beschreven wordt hoe de Vasanta omgaat met gegevens. Tevens kunt u HIER ons social media protocol raadplegen.Het privacyreglement voor de leden van scouting Vasanta is op 13 maart 2018 in werking getreden. Dit document kunt u HIER raadplegen. Ook vindt u daar het privacy statement met bijlage waarin beschreven wordt hoe de Vasanta omgaat met gegevens. Tevens kunt u HIER ons social media protocol raadplegen.

Vasanta gedragscodes

Scouting Vasanta hanteert de gedragscodes die scouting Nederland heeft opgesteld als aanvulling op het Nederlandse Wetboek van Strafrecht een eigen gedragscode met betrekking tot omgang van leidinggevende met jeugdleden. Dit document kunt u HIER raadplegen. Hiernaast zijn al onze vrijwilligers verplicht in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).Scouting Vasanta hanteert de gedragscodes die scouting Nederland heeft opgesteld als aanvulling op het Nederlandse Wetboek van Strafrecht een eigen gedragscode met betrekking tot omgang van leidinggevende met jeugdleden. Dit document kunt u HIER raadplegen. Hiernaast zijn al onze vrijwilligers verplicht in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon is het eerste meldpunt met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag voor iedereen (scouts, ouders van scouts, buitenstaanders, vrijwilligers en bestuur).

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag die jouw persoonlijke grenzen overschrijdt. Voor jezelf is het gemakkelijk om je grenzen aan te voelen. Nu kan het niet zijn dat deze grenzen worden overschreden. Probeer voor jezelf duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan. Meestal gaat het om pesten, ongewenst gedrag in aanmerking of geweld, maar eigenlijk komt elke vorm van ongewenst gedrag in aanmerking: bedreiging, mishandeling, belediging, discriminatie, stalking, chantage, houding ten opzichte van eetstoornis LHBTQ.

Heb je vragen hierover of heb je te maken met onaanvaardbaar gedrag, dan kun je dit anoniem en in vertrouwen melden bij de vertrouwenscontactpersoon.

Jacques Bressers is vertrouwenscontactpersoon van scouting Vasanta. Er kan via de email contact worden opgenomen.

[email protected].

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door scouting kunt u terecht bij de secretaris van onze groep via [email protected].