Algemeen

Scouting Vasanta is een gemengde groep jongens en meisjes in de leeftijden van 5 tot en met over de 88 jaar. De groep heeft acht verschillende leeftijdsgroepen zowel gemengd als gescheiden.

De naam Vasanta heeft meerdere betekenissen; lente in het Hindoestaans bijvoorbeeld. Voor ons betekend het echter: Opbloei der jeugd.

In zijn totaliteit heeft de Scouting Vasanta 146 leden verspreid over alle speltakken. Scouting Vasanta streeft er naar in de groep een open karakter te vormen. De groep vind het belangrijker dat de leden zich op een persoonlijk vlak ontwikkelen dan op een hiërarchisch vlak. Normen en waarden staan hoog in het vaandel en iedereen is welkom ongeacht zijn of haar uiterlijk, afkomst, religie of geaardheid. Op 30 september 1933 werd de scouting Vasanta opgericht en viert in 2018 ook haar 85 jarige jubileum met een grote reünie voor alle leden en oud-leden.

Lid worden en contributie

Bij Scouting Vasanta heb je altijd de mogelijkheid om eerst twee keer te komen kijken of Scouting wat voor jou is. nadat je twee keer bent geweest en je wilt graag lid worden komt de inschrijving aan de orde, deze gaat als volgt: Online is een inschrijfformulier beschikbaar waar je alle benodigde informatie invuld. Deze wordt vervolgens doorgestuurd naar onze ledenadministratie.

Nadat de ledenadministratie de inschrijving heeft behandeld wordt deze tijdens de opkomst aan u of uw kind de machtiging voor contributie overhandigd. Deze dient u de volgende opkomst in te leveren bij de desbetreffende leiding. Zij zullen dan zorgen voor de verdere afhandeling.

Contributie wordt geïnd op in januari en september. De kosten van een lidmaatschap bij Scouting Vasanta bedragen €52,50 per half jaar.

Privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Verzameling, verwerking en opslag van persoonsgegevens is noodzakelijk voor Scouting Vasanta. Uiteraard dient dit met de grootste zorgvuldigheid te gebeuren. Scouting Vasanta is verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hecht veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt en aan de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt. In het privacyreglement wordt onder meer geregeld welke persoonsgegevens er bij de Vasanta worden verwerkt, aan wie deze persoonsgegevens eventueel mogen worden verstrekt en wat de rechten zijn van degene wiens persoonsgegeven(s) worden verwerkt.

Vasanta Privacyreglement en privacy statement

Het privacyreglement voor de leden van scouting Vasanta is op 13 maart 2018 in werking getreden. Dit document kunt u HIER raadplegen. Ook vindt u daar het privacy statement met bijlage waarin beschreven wordt hoe de Vasanta omgaat met gegevens. Tevens kunt u HIER ons social media protocol raadplegen.

Vasanta gedragscodes

Scouting Vasanta hanteert de gedragscodes die scouting Nederland heeft opgesteld als aanvulling op het Nederlandse Wetboek van Strafrecht een eigen gedragscode met betrekking tot omgang van leidinggevende met jeugdleden. Dit document kunt u HIER raadplegen. Hiernaast zijn al onze vrijwilligers verplicht in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door scouting kunt u terecht bij de secretaris van onze groep via bestuur@vasanta.nl.

Wilt u terecht bij iemand die buiten onze organisatie staat dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon:
jacques.bressers@hotmail.com.